Instruktioner Trådlösa Tidtagningen

 

Uppkoppling.

 • Röd bomb uppe vid start.
 • Grön bomb vid mål.
 • Svart kabel från klocka till röd bomb.
 • Grön/svart banankontakt på respektive färgmarkeringar på röd bomb sedan andra änden av banankontakten in i startgrinden.
 • Röda kabeln ansluts i fotocell och i grön bomb.
 • Ställ in fotocell så mätaren slår på grönt.

 
 
Klockan.

 • Tryck start.
 • Grön ok.
 • Training ref. Kommer upp.
 • Grön ok.
 • Gammal data dyker upp tryck clr.
 • Grön ok.
 • Tryck in aktuell klockslag och datum.
 • Grön start.
 • New ref.-run kommer upp.
 • Grön ok.
 • Kör en medelåkare.
 • Klart att köra.

 
 
Peter Eng